טופס הזמנת ביקור/אירוע בית השנטי

פרטי הזמנה


פרטי הקבוצה:נא לסמן את הביקור שברצונכם לתאם, ולמלא את המידע שנדרש בהתאם:
*המחיר הינו לאדם יש לעדכן מראש על שינוי כמות
*מינימום עלות לקבוצה: 650 ₪

***הביקורים/אירועים מתנהלים בהתאם להנחיות והוראות התו הירוק

באחריות הגוף המשלם להמציא אישור קיום ביטוחים בתוקף וע"פ דין.
בחתימה על הזמנה זו מצהירה חברת הפקה ו/או טיולים ו/או נופש ופנאי ו/או תיירות ו/או אירועים ו/או סוכנות ו/או גוף מוסדי ו/או ארגון קהילתי/עירוני/ארצי, כי הינה מבוטחת ע"פ חוק.

כל ההכנסות הן קודש לעמותת בית השנטי למען טיפולם, כלכלתם ורווחתם של ילדי בית השנטי:

*תינתן קבלת תרומה ע"פ סעיף 46 א'
*המחיר הינו לאדם יש לעדכן מראש על שינוי כמות
*ביטולים: ניתן להודיע על ביטול בכתב מראש
בהודעה על ביטול 3 ימים לפני הביקור תגבה עלות של 50% ממחיר ההזמנה
בהודעה על ביטול פחות מ24 שעות לפני הביקור כרוך בתשלום מלא.