330,000 בני נוער
בסיכון במדינת ישראל

מתוכם 14,000
בני נוער חיים ברחוב

*הנתונים הם באדיבות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

330,000 בני נוער
בסיכון במדינת ישראל

מתוכם:14,000
בני נוער חיים ברחוב

*הנתונים הם באדיבות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מאז הקמתה ועד היום טיפלה עמותת בית השנטי ב-60,000

בני נוער בסיכון ובסכנת חיים

מאז הקמתה ועד היום טיפלה
עמותת בית השנטי ב-60,000

בני נוער בסיכון ובסכנת חיים

עמותת בית השנטי
מטפלת ב כ-

2,500

בני נוער בסיכון ובסכנת חיים מדי שנה

עמותת בית השנטי
מטפלת ב כ-

2,500 בני נוער בסיכון ובסכנת חיים מדי שנה

כ- 80% מילדי בית השנטי
מצליחים להשתלב בחברה

כבוגרים עצמאיים

כ-1,200 ערכות קליטה
ניתנות מדי שנה

לבני הנוער המגיעים לראשונה
לבית השנטי

כ- 116,800
ארוחות חמות

מדי שנה

כ- 80% מילדי בית השנטי
מצליחים להשתלב בחברה

כבוגרים עצמאיים

כ-1,200 ערכות קליטה
ניתנות מדי שנה

לבני הנוער המגיעים לראשונה
לבית השנטי

כ- 116,800
ארוחות חמות

מדי שנה

חלק מסיפורי ההצלחה שלנו

נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו