נוער בסיכון בוחר בחיים


תוצאות והשפעה של עבודה עם נוער בסיכון:

330,000 בני נוער
בסיכון במדינת ישראל

מתוכם 14,000
בני נוער חיים ברחוב

*הנתונים הם באדיבות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

330,000 בני נוער
בסיכון במדינת ישראל

מתוכם:14,000
בני נוער חיים ברחוב

פרויקטים בית השני

*הנתונים הם באדיבות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מאז הקמתה ועד היום טיפלה עמותת בית השנטי ב-60,000

בני נוער בסיכון ובסכנת חיים והעניקה להם בית חם

פרויקטים בית השני

מאז הקמתה ועד היום טיפלה
עמותת בית השנטי
בעשרות אלפי בני נוער
בסיכון ובסכנת חיים
והעניקה להם בית חם

עמותת בית השנטי
מטפלת בכ-

2,500

עמותת בית השנטי
מטפלת ב כ-

2,500 בני נוער בסיכון ובסכנת חיים מדי שנה

פרויקטים בית השנטי

כ- 80% מילדי בית השנטי
מצליחים להשתלב בחברה

כבוגרים עצמאיים

פרויקטים בית השני

כ- 116,800
ארוחות חמות

מדי שנה

פרויקטים בית השני

כ- 80% מילדי בית השנטי
מצליחים להשתלב בחברה

כבוגרים עצמאיים

כ-1,200 ערכות קליטה
ניתנות מדי שנה לנוער
בסיכון ובסכנת חיים
המגיעים לבית השנטי

כ- 116,800
ארוחות חמות

מדי שנה

בית השנטי

חלק מסיפורי ההצלחה שלנו

מאז הקמתה, עמותת בית השנטי הינה בית חם לעשרות אלפי בני נוער בסיכון ובסכנת חיים.

אנו גאים בבוגרים שלנו, אשר בחרו בחיים, השתלבו בצבא, והפכו לעצמאיים.

נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו