נוער בסיכון בוחר בחיים

תוצאות והשפעה של עבודה עם נוער בסיכון:
ישנם 330,000 בני נוער בסיכון במדינת ישראל.

מתוכם 14,000
בני נוער חיים ברחוב

*הנתונים הם מאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.

330,000 בני נוער
בסיכון במדינת ישראל

מתוכם:14,000
בני נוער חיים ברחוב

פרויקטים בית השני

*הנתונים הם מאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.

ההצלחות של בית השנטי מדברות בעד עצמן. מאות בני נוער בכל שנה זוכים לקבל הזדמנות שנייה, לצאת ממעגל הניתוק והסיכון, להאמין בעצמם מחדש ולהתחיל לבנות חיים נורמטיביים ובריאים. העבודה המסורה של העמותה מהווה נדבך חשוב ביותר במאמץ החברתי לתמוך בנוער בסיכון ולמנוע היווצרות של דור אבוד. בית השנטי מזכיר לכולנו שלא משאירים אף צעיר מאחור, ושתמיד יש סיבה לתת הזדמנות נוספת.

מאז הקמתה ועד היום טיפלה עמותת בית השנטי בעשרות אלפי בני נוער בסיכון ובסכנת חיים והעניקה להם בית חם.

מאז הקמתה ועד היום טיפלה עמותת בית השנטי בעשרות אלפי

בני נוער בסיכון ובסכנת חיים והעניקה להם בית חם

פרויקטים בית השני

עמותת בית השנטי מטפלת במאות בני נוער בסיכון ובסכנת חיים מדי שנה.

עמותת בית השנטי מטפלת במאות בני נוער בסיכון ובסכנת חיים מדי שנה.

כ- 85 מילדי בית השנטי הקבועים מצליחים לסיים לימודים, שירות צבאי ולהשתלב בחברה כבוגרים עצמאיים

פרויקטים בית השנטי

כ- 85% מילדי בית השנטי הקבועים מצליחים לסיים לימודים, שירות צבאי ולהשתלב בחברה כבוגרים עצמאיים.

כ- 80% מילדי בית השנטי
מצליחים להשתלב בחברה

כבוגרים עצמאיים

פרויקטים בית השני

מאות ערכות קליטה ניתנות מדי שנה לנוער בסיכון ובסכנת חיים המגיעים לבית השנטי.

כ- 74,000 ארוחות חמות מדי שנה

כ- 74,000 ארוחות חמות

מדי שנה

פרויקטים בית השני

חלק מסיפורי ההצלחה שלנו

נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו