נוער בסיכון בוחר בחיים

תוצאות והשפעה של עבודה עם נוער בסיכון:
330,000 בני נוער
בסיכון במדינת ישראל

מתוכם 14,000
בני נוער חיים ברחוב

*הנתונים הם מאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.

330,000 בני נוער
בסיכון במדינת ישראל

מתוכם:14,000
בני נוער חיים ברחוב

פרויקטים בית השני

*הנתונים הם מאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.

מאז הקמתה ועד היום טיפלה עמותת בית השנטי בעשרות אלפי בני נוער בסיכון ובסכנת חיים והעניקה להם בית חם

מאז הקמתה ועד היום טיפלה עמותת בית השנטי בעשרות אלפי

בני נוער בסיכון ובסכנת חיים והעניקה להם בית חם

פרויקטים בית השני

עמותת בית השנטי מטפלת במאות בני נוער בסיכון ובסכנת חיים מדי שנה.

כ- 85 מילדי בית השנטי הקבועים מצליחים לסיים לימודים, שירות צבאי ולהשתלב בחברה כבוגרים עצמאיים

עמותת בית השנטי מטפלת במאות בני נוער בסיכון ובסכנת חיים מדי שנה.

כ- 85 מילדי בית השנטי הקבועים מצליחים לסיים לימודים, שירות צבאי ולהשתלב בחברה כבוגרים עצמאיים

פרויקטים בית השנטי

כ- 80% מילדי בית השנטי מצליחים להשתלב בחברה כבוגרים עצמאיים

כ- 80% מילדי בית השנטי
מצליחים להשתלב בחברה

כבוגרים עצמאיים

פרויקטים בית השני

מאות ערכות קליטה ניתנות מדי שנה לנוער בסיכון ובסכנת חיים המגיעים לבית השנטי

כ- 74,000 ארוחות חמות מדי שנה

כ- 74,000 ארוחות חמות

מדי שנה

פרויקטים בית השני

חלק מסיפורי ההצלחה שלנו

מאז הקמתה, עמותת בית השנטי הינה בית חם לעשרות אלפי בני נוער בסיכון ובסכנת חיים.
אנו גאים בבוגרים שלנו, אשר בחרו בחיים, השתלבו בצבא, והפכו לעצמאיים.

נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו