תוצאות והשפעה של עבודה עם נוער בסיכון:

330,000 בני נוער
בסיכון במדינת ישראל

מתוכם 14,000
בני נוער חיים ברחוב

*הנתונים הם באדיבות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

330,000 בני נוער
בסיכון במדינת ישראל

מתוכם:14,000
בני נוער חיים ברחוב

פרויקטים בית השני

*הנתונים הם באדיבות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מאז הקמתה ועד היום טיפלה עמותת בית השנטי ב-60,000

בני נוער בסיכון ובסכנת חיים והעניקה להם בית חם

פרויקטים בית השני

מאז הקמתה ועד היום טיפלה
עמותת בית השנטי ב-60,000

בני נוער בסיכון ובסכנת חיים והעניקה להם בית חם

עמותת בית השנטי
מטפלת ב כ-

2,500 בני נוער בסיכון ובסכנת חיים מדי שנה

פרויקטים בית השנטי

כ- 80% מילדי בית השנטי
מצליחים להשתלב בחברה

כבוגרים עצמאיים

פרויקטים בית השני

כ- 116,800
ארוחות חמות

מדי שנה

פרויקטים בית השני

כ- 80% מילדי בית השנטי
מצליחים להשתלב בחברה

כבוגרים עצמאיים

כ-1,200 ערכות קליטה
ניתנות מדי שנה לנוער בסיכון

כתרומה לילדים ולבני הנוער המגיעים
לראשונה לבית השנטי

כ- 116,800
ארוחות חמות

מדי שנה תרומה לילדים

בית השנטי

חלק מסיפורי ההצלחה שלנו

מאז הקמתה, היוותה עמותת בית השנטי בית חם ועזרה באמצעות בתי השנטי לכ-60,000 בני נוער בסיכון וילדים במצוקה. עמותת בית השנטי גאה בסיפורי הבוגרים שלה אשר בחרו בחיים והפכו לאזרחים עצמאיים אשר השתלבו בצבא ובהמשך בתחומים נוספים, צפו בחלק מסיפורי ההצלחה שלנו.

נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו