נוער בסיכון בוחר בחיים

תוצאות והשפעה של עבודה עם נוער בסיכון:
330,000 בני נוער
בסיכון במדינת ישראל

מתוכם 14,000
בני נוער חיים ברחוב

*הנתונים הם באדיבות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

330,000 בני נוער
בסיכון במדינת ישראל

מתוכם:14,000
בני נוער חיים ברחוב

פרויקטים בית השני

*הנתונים הם באדיבות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מאז הקמתה ועד היום טיפלה עמותת בית השנטי בעשרות אלפי בני נוער בסיכון ובסכנת חיים והעניקה להם בית חם

מאז הקמתה ועד היום טיפלה עמותת בית השנטי ב-60,000

בני נוער בסיכון ובסכנת חיים והעניקה להם בית חם

פרויקטים בית השני

עמותת בית השנטי מטפלת בכ-

2,500

עמותת בית השנטי
מטפלת ב כ-

2,500 בני נוער בסיכון ובסכנת חיים מדי שנה

פרויקטים בית השנטי

כ- 80% מילדי בית השנטי מצליחים להשתלב בחברה כבוגרים עצמאיים

כ- 80% מילדי בית השנטי
מצליחים להשתלב בחברה

כבוגרים עצמאיים

פרויקטים בית השני

כ-1,200 ערכות קליטה ניתנות מדי שנה לנוער בסיכון ובסכנת חיים המגיעים לבית השנטי

כ- 116,800
ארוחות חמות

מדי שנה

כ- 116,800
ארוחות חמות

מדי שנה

פרויקטים בית השני

חלק מסיפורי ההצלחה שלנו

מאז הקמתה, עמותת בית השנטי הינה בית חם לעשרות אלפי בני נוער בסיכון ובסכנת חיים.
אנו גאים בבוגרים שלנו, אשר בחרו בחיים, השתלבו בצבא, והפכו לעצמאיים.

נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו