גיוסים לצה"ל וסיום בה"ד 1

הגיוס לצה"ל מהווה נקודת ציון משמעותית בחייו של כל ילד בישראל. עבור ילדי בית השנטי הגיוס לצה"ל מהווה חלק חשוב וחיוני בתהליך השיקום והחזרה למסלול חיים נורמטיבי. אנו רוכשים עבור כל אחד ואחת מבני הנוער את הציוד הצבאי הדרוש ובבוקר הגיוס ילדים וצוות מלווים ללשכת הגיוס, כמשפחה אחת גדולה. במהלך השירות, אנו מבקרים, מלווים אותם לטקסים, שולחים להם חבילות לבסיס ומחכים לבואם חזרה הביתה בסופי שבוע ובחגים. ילדי בית השנטי שנלחמו על חייהם עוברים תהליך טיפולי ייחודי שמעורר בהם את הרצון והמוטיבציה ללחום גם למען אחרים.