Navigation

עמותת בית השנטי מודה לשותפים, החברות והתורמים שעוזרים, מלווים, מתנדבים ותומכים בפעילותה השוטפת של העמותה לאורך השנים.

תודה מיוחדת לתורמים העיקריים של עמותת בית השנטי:

הגב’ רעיה שטראוס בן דרור

מריאן ודורון לבנת

עוזי צוקר ורבקה סקר

אורית עצמון

אליאנה חכמי

ברי סטילרמן

ד”ר נעם וריבי למשטריך

מר’ פרנסיס והגב’ מרי-פרנס מינקוף

התנדבות עם נוער בסיכון