Navigation

 קרנות מעורבות בתרומה לנוער והמשך קיום בית חם לנוער בסיכון

קרן פראט – אוסטרליה

הקרן המשפחתית ע”ש תד אריסון (ישראל)

ארגון לתת-סיוע הומניטרי ישראלי

The DM Charitable Trust

גלנקור קרן לחינוך ולרווחה

מתן משקיעים בקהילה ע”ר

קרן מ.א.ה

קרן היסוד הולנד

פדרציית קנדה

פועלים בקהילה

הקרן לידידות – תרמה את אוהל הידידות לבית השנטי במדבר

        ראש השנה 2013 בשנטי במדבר- צילום ערן לם 160 התנדבות עם נוער בסיכון - תמיכת קרנות   קרנות תומכות בבית חם לנוער בסיכון