Navigation

חזון העמותהshanti150509_136.mos

השבת נוער בורח, בסיכון, בסכנה וחסר קורת גג למסלול חיים אופטימלי על ידי יצירת סביבה תומכת, מכוונת ומותאמת לצרכיו מכל שכבות האוכלוסיה ומכל המגזרים ללא הבדל דת, גזע או מגדר.

מטרות העמותה:

מטרה 1 – מתן קורת גג, מחסה ובית חם לבני נוער בורחים ובמצבי סכנה

מטרה 2 – מתן מענה למצוקותיהם של בני נוער בכלים טיפוליים

מטרה 3 – סיוע לבני נוער באימוץ אורח חיים נורמטיבי

מטרה 4 – העלאת מודעות בקרב בני הנוער במדינת ישראל