Navigation

חברי העמותה פועלים בהתנדבות לנוער ותורמים רבות לקידום עמותת בית השנטי

השופט בדימוס אלון רום, יו”ר העמותה | עו”ד

מריומה בן יוסף, מנכ”ל העמותה | מייסדת

מיכאל בן יוסף, סמנכ”ל | מנהל בית השנטי במדבר

ארל’ה כהן, ועדת ביקורת | מנכ”ל 2B Angels

איתן מחובר, ועדת ביקורת | Partner, Ziegler Meditech Equity Partners GE National Executive, Israel

ג’יל גמון, ועדת ביקורת | מנכל סוגת

עדי לבנת, ועד מנהל | איש עסקים

עליזה גורן, ועד מנהל | בעלת חברה לקשרי ממשל, יעוץ אסטרטגי ולובינג

קרן קורינאלדי – גבאי, ועד מנהל | יועצת שיווק ותקשורת

שמואל בן-דרור, חבר עמותה | תעשיין, פעיל התנדבותית בעמותות חברתיות

רן וולף, חבר עמותה | מתכנן ערים ומנהל פרוייקטים

יואב צוקרמן, משקיף | מייסד – צוקרמן ניהול פרויקטים וייעוץ בע״מ

גיל קצנלבוגן, משקיף | מנכ”ל מותג חדש בע”מ – יזמות עסקית

ירון בלום, משקיף | מנכ”ל רשת מכללות עתיד

אמיר גיא, משקיף | מנכ”ל אדלר חומסקי & ורשבסקי

עו”ד דוד גאון, יועץ משפטי