Navigation

Choosing Life

מייסדת בית השנטי מריומה בן יוסף מזמינה אתכם לצפות בהרצאתה “Choosing Life”
מסע בעקבות סיפור חייה המרתק, הקמת בית השנטי וכל הסיבות בגללן 40 אלף בני נוער בחרו בחיים.